Những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời sinh ra từ những quyết định đúng đắn. các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm các ứng viên có các kỹ năng ra quyết định và biết cách phát triển các kỹ năng đó . Cùng ViecLamVui tìm hiểu mô hình Vroom-Yetton thần thánh giúp nâng cao kỹ năng ra quyết định ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui

Mô Hình Ra Quyết Định Vroom-Yetton – Quyết định làm thế nào để đưa ra quyết định

  • Nó hoạt động như thế nào?
  • Tính chất của quyết định có quan trọng không?
  • Vấn đề đó có cấu trúc tốt hay không?
  • Nếu bạn đưa ra quyết định, đồng đội của bạn có ủng hộ quyết định đó hay không?
  • Có khả năng gây xung đột hay không?

#ViecLamVui #KyNangRaQuyetDinh #1001KyNangNgheNghiep #1001KhoaHocOnline

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *