Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 – Unit 6: Folk Tales – HocHay

Câu cảm thán trong tiếng Anh

Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh:

3.1.1. Câu cảm thán với HOW

HOW + adjective/ adverb (tính/ trạng từ) + S + V!

Ví dụ:

 • How beautiful you are! (Em mới đẹp làm sao!)
 • How impressive this palace is! (Cung điện này ấn tượng thật)
 • How awful it smells! (Cái mùi tởm ghê!)
 • How quickly the time goes by! (Thời gian trôi nhanh quá!)

 Lưu ý:

– Tính từ (adjective) thường sẽ đi với các động từ sau: be (am/is/are/was/were/been), become (trở nên), grow (trở nên), feel (cảm thấy), taste (có vị), smell (có mùi), sound (nghe có vẻ), look (trông có vẻ), seem (dường như), appear (dường như), remain (vẫn), stay (vẫn).

– Trạng từ (adverb) đi với động từ thường.

– Trong tiếng Anh kiểu Mỹ, với văn phong không trang trọng, người ta thường dùng cấu trúc: How adj + verb + S

Ví dụ:

 • How clever am I! (Tôi thật là thông minh)
 • How crazy is that! (Điều đó mới điên rồ làm sao!)

Vị trí của tính từ, cách dùng tính từ trong tiếng anh
Trạng từ và cách dùng


3.1.2. Câu cảm thán với WHAT

What + a/ an + Adj (tính từ) + noun (danh từ) + (S + V)!

S (chủ ngữ) và V (động từ) có thể được lược bỏ

Ví dụ:

 • What a brave girl (you are)! (Quả là một cô nàng dũng cảm)
 • What a beautiful house you have! (Ngôi nhà của bạn đẹp quá)

– Với danh từ đếm được số nhiều, ta bỏ a/an vào thêm -s/-es vào danh từ

 • Ví dụ: What tall buildings!
  (Mấy toà nhà cao quá!)

– Với danh từ không đếm được, ta bỏ a/an

Ví dụ:

 • What delicious rice! (Cơm ngon quá đê)
 • What pure atmosphere! (Không khí trong lành quá thể)

– Đôi khi người ta còn thêm câu hỏi đuôi vào trong câu cảm than

 • Ví dụ: What bad luck we had, don’t we!
  (Xui quá, phải không!)

3.1.3. Câu cảm thán với SUCH

Such (+ a/ an) + adjective + noun

Ví dụ:

 • She is such a noisy girl! (Nhỏ kia ồn ào quá)
 • It’s such a boring film! (Phim gì chán phèo)

3.1.4. Câu cảm thán dạng phủ định

Ở dạng này, ta đảo trợ động từ lên đứng đầu cầu và thêm NOT vào trợ động từ, cuối câu dùng dấu ‘!’

Ví dụ:

 • Isn’t she beautiful! (Cô ấy mới đẹp làm sao!)
 • Isn’t the weather nice! (Thời tiết mới đẹp làm sao)

Còn rất nhiều các câu cảm thán tiếng anh khác với cấu trúc đơn giản hơn như S + V và giọng điệu.

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-6-folk-tales-hoc-hay-30.html

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 6 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit6lop8 #tienganhlop8unit6

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *